01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03

Tvrđave i kule

Španjola je podignuta za vreme turske vladavine u XV i XVI veku ali je svoje ime dobila po Špancima koji su učestvovali u njenoj gradnji za vreme svoje jednogodišnje vladavine.

Španjola     Kanli Kula

Kanli Kula takođe potiče iz vremena turske vladavine (XVI vek). Bila je zatvor i otuda njeno ime što na turskom znači "krvava kula". 1966. godine rekonstruisana je u jednu od najlepših letnjih pozornica na Jadranu sa preko 1000 mesta za sedenje.

Sat Kula (Sahat Kula - Tora) je podignuta 1667. godine po naredbi sultana Mahmuda.

Sahat kula   ForteMare   Citadela

Forte Mare (morska tvrđava) je građena u periodu između XIV i XVII veka, restaurirana je 1833, a od 1952 godine adaptirana je u letnji bioskop, a kasnije i diskoteku.

Citadela je tvrđava koja se nalazila na samom moru i zidinama bila spojena sa donjim gradom. Kula sa zidom građena je za vreme mletačke vlasti. Tvrđava je skoro potpuno srušena za vreme zemljotresa 1979. godine i danas, više u moru nego na kopnu, postoje samo ostaci zidina.

Kula Sv. Jeronima je podignuta 1687. godine u čast Jeronima Kornera osvajača grada.

Herceg Novi Forte Mare

Herceg Novi Kanli kula

Herceg Novi Španjola