01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03

Brodići

Plava spilja     Zanjice

Svakodnevno se, u toku letnje sezone, mogu čuti ponude o izletima i prevozu brodićima koje dolaze baš sa tih brodića. U neke opšte ponude se mogu svrstati obilazak zaliva, zatim prevoz do plaže Žanjic, pećine Plava Špilja, ostrva Cveća, Mamula, Gospa od Škrpjela, poluostrva Prevlaka...

Gospa od Skrpjela     Prevlaka

Okolina

Dubrovnik     manastir Ostrog

Postoji nekoliko prevoznika sa organizovanim polascima ka Dubrovniku, Lovćenu i mauzoleju Petra Petrovića Njegoša, manastiru Ostrog...

Brod Saint Tropez

Plava špilja

Žanjic - tvrđava Arza