01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03

Manastiri i crkve

Manastir Savina je jedan od najlepših primera baroka na Jadranu. Sastoji se od tri crkve: male crkve Sv. Save (XV vek), male crkve Uspenja Bogorodice (XV vek) i velike crkve Uspenja Bogorodice (XVIII vek). U riznici manastira nalaze se izuzetno vredni predmeti - eksponati od kojih treba izdvojiti: kristalni krst Sv. Save iz XIII veka, plaštanicu iz 1642. godine, srebrnu petohljebnicu iz 1648. godine, kivot Manastira Tvrdoš iz 1615. godine, jedan putir iz 1650. godine, jevanđelje iz 1685. godine, jedinstven portret ruskog cara Petra Velikog.

Crkva svetog Arhanđela Mihajla se nalazi na glavnom trgu Starog grada. Sagrađena je 1900. godine u tri stila: vizantijskom, baroknom i gotskom.

Crkva svetog Jeronima se nalazi u Starom gradu i sagrađena je 1856. godine. Tu se nalaze dela jednog od najvećih baroknih slikara Peraštanina Tripa Kokolje.

Crkva svetog Leopolda Mandića se nalazi pored crkve svetog Jeronima, a sagrađena je po naredbi Jeronima Kornera godinu dana nakon zauzimanja grada od strane Mlečana. Danas je crkva posvećena Leopoldu Mandiću koji je rođen u Herceg Novom, a za sveca ga je 1983. godine proglasio papa Jovan Pavle II.

Crkva svete Ane se nalazi na Savini. Sagrađena je za vreme turske vladavine u XVI. veku. Podigli su je Španci, odnosno plemićka porodica don Ferantea Gonzage. Bila je četiri puta rušena i obnavljana. Na istom mestu, 1985. godine, izgrađena je nova crkva koja pripada parohijalnoj crkvi Sv. Jeronima.

Crkva svetog Đorđa se nalazi na Toploj. Sagrađena je odmah nakon zauzimanja grada od strane Mlečana, a restaurirana 1848. godine. U crkvi se nalazi izuzetno vredna italo-kritska kružna ikona Sv. Petra i Pavla iz XVI veka.

Crkva svetog Spasa se nalazi na Toploj. Izgradnja crkve je započela 1709. godine, pored crkve Sv. Đorđa, a završena je 1713. godine. Svoj današnji izgled je dobila 1864. godine. Iznad ove dve crkve nalazi se parohijalno groblje, a uz groblje ćelija (sa spomen pločom) u kojoj je Josip Tropović učio Petra Petrovića Njegoša.

Katolička crkva svetog Antuna se nalazi u zapadnom podgradu grada sa samostanom koji su podigli Španci 1687. godine. Crkva potiče iz 1710. godine, a posvećena je čudotvorcu Svetom Antunu Padovanskom. Samostan je današnji izgled dobio 1790. godine.
manastir Savina
Manastir Savinasveti arhandjel Mihajlo
Crkva svetog arhanđela Mihajlasveti Leopold
Crkva svetog Leopoldasveti Spas
Crkva svetog Spasa